Política de privacitat

Aquesta web ha estat dissenyada per a solament aportar informació útil als seus visitants. No recollim dades de cap mena, excepte els formularis, i no usem cookies de ningun tipus.

Sobre les dades captades en els formularis-Data Owner

Aquest lloc web és propietat de la Open Society Initiative for Europe, entitat legal del Espai Societat Oberta. El responsable de gestionar les dades és la Open Society Initiative for Europe. Pots contactar al Carrer Sant Eusebi 29 de Barcelona (Spain) o per email en societat.oberta@opensocietyfoundations.org

Propietat Industrial i Intel·lectual

Les imatges i altres elements de la web estan subjectes a llicències creative commons, excepte en el cas que s’expressi el contrari ad hoc

Utilització i funcionament del Web

Esperem de les persones visitants un ús amigable i responsable de la web, i esperem dels visitants un ús diligent dels recursos aquí continguts.